07/08/2003 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Beurtelings parkeerverbod in te voeren in Ten Poele I tussen de aansluiting met de Lisbloemlaan en de splitsing van de rijbaan.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van borden E5 en E7 met als onderborden respectievelijk Xa en type Xb.