19/05/1981 - mindervaliden

Parent Previous Next

Link naar aanvullend politiereglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen op de gemeentewegen voor mindervaliden (houders van een speciale kaart)