15/05/2000 - snelheidsbeperking

Parent Previous Next

Artikel 1:

De bebouwde kom van Slijpe wordt op de gewestweg N325 noordwaarts uitgebreid tot 50 meter ten noorden van de Sacramentstraat.