14/12/2006 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren op de rijbaan in de Spermaliestraat ter hoogte van de toegangspoort van het huisnummer 285 en dit over een lengte van 4 meter.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de gele onderbroken streep op de trottoirband.