13/02/2008 - parkeren - laad- en loszone

Parent Previous Next

Artikel 1:

Volgende beslissingen van de gemeenteraad inzake laad- en loszones worden opgeheven:

- gemeenteraadsbeslissing van 30/03/1999 (7) artikel 2 voor wat betreft de 3 plaatsen op het Arthur De Greefplein

- gemeenteraadsbeslissing van 30/03/1999 (7) artikel 2 voor wat betreft de 3 plaatsen in de Parijsstraat tussen de Zeeidjk en de Leopoldlaan

- gemeenteraadsbeslissing van 30/05/2001 (49bis) artikel 3 voor wat betreft de plaats in de Westenlaan 2a.


Artikel 2:

Op de parking Zeedijk tussen de Zwaluwenlaan en de Ooievaarslaan wordt één parkeerplaats voor personen met een handicap omgevormd tot een laad- en losplaats zoals omsschreven in artikel 3.


Volgende beslissing van de gemeenteraad inzake voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap wordt bijgevolg aangepast:

- gemeenteraadsbeslissing 11/05/2006 (7): in artikel 2 bij parking Zwaluwenlaan: "6 parkeerplaatsen" wordt "5 parkeerplaatsen".


Artikel 3:

Een aantal laad- en loszones bij te voorzien als volgt: