07/08/2003 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

laad- en loszones worden aangelegd op volgende plaatsen:


Jean Van Hinsberghestraat:


Denis Verhaeghe-Baelestraat:


Deze laad- en losplaatsen worden ter kennis gebracht bij middel van de borden E1 met onderbord type Xc met vermelding van de afstand van de zone zoals hierboven vermeld.


Artikel 2:

Plaatsen voor mindervaliden worden voorbehouden op volgende plaatsen:


Jean van Hinsberghestraat:


Denis Verhaeghe-Baelestraat:


Artikel 3:

De Jean Van Hinsberghestraat wordt ingericht als doolopende straat het rondgaand éénrichtingsverkeer waarbij de toegang voor voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand meer dan 5 ton bedraagt verboden is.
Deze maatregelen worden ter kennis gebracht bij middel van de borden D5 - C21 met vermelding 5t en het bord F45.