12/04/1990 - éénrichtingsverkeer

Zeedijk ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

De artikels 3, 4 en 5 van het besluit van de gemeenteraad dd. 10/02/1987 houdende vaststelling aanvullend verkeersreglement betreffende parking tussen Zeedijk, Reigerslaan en Wulpenlaan, worden ingetrokken.


Artikel 2:

In de Reigerslaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd naar de Zeedijk toe, enkel in het gedeelte langs de parking.


Artikel 3:

In de Wulpenlaan wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd naar de zonnelaan toe, enkel in het gedeelte langs de parking.


Artikel 4:

Langs de westkant van de Wulpenlaan over de lengte van de parking wordt het parkeren toegelaen met de rechterwielen op het trottoir.


Artikel 5:

Eénrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de verbindingsweg tussen de Wulpen- en Reigerslaan (ten zuiden van de parking) met verboden rijrichting van de Reigerslaan naar Wulpenlaan.


Artikel 6:

Deze maatregelen zullen aangeduid worden met verkeersborden C1, F19 en D1 daar waar nodig is.