10/02/1987 - gewichtsbeperking

Zeedijk ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

De besluiten van de gemeenteraad dd. 28/05/1986 en 15/10/1986 houdende goedkeuring van aanvullende verkeersreglementen inzake gewichtsbeperking boven de ondergrondse parking tegen de Zeedijk t.h.v. Reigers- en Wulpenlaan worden ingetrokken.


Artikel 2:

De toegang wordt verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan :

a) 1,5 ton op de ganse bovengrondse parking gelegen op het plein tussen de Zeedijk, Wulpenlaan en Reigerslaan;

b) 12,5 ton op de verbindingsweg tussen de Wulpen- en Reigerslaan gelegen ten zuiden van de onder a) vermelde parking.


Deze gewichtsbeperkingen zullen worden aangeduid met verkeersborden C21.