11/08/1987 - éénrichtingsverkeer

Duinenweg ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd in een gedeelte van de Duinenweg met verboden rijrichting van de Populierenlaan naar de Kerkstraat.
Een beperkt éénrichtingsverkeer wordt toegelaten in een gedeelte Duinenweg tussen Populierenlaan en Kerkstraat, meer bepaald fietsers en/of bromfietsen klasse A worden toegelaten in de richting verboden voor het autoverkeer.

Deze maatregel zal aangeduid worden met een onderbord M3 onder het geplaatste bord C1 en een onderbord M5 geplaatst onder het reeds geplaatste bord F19.


Artikel 2:

Opgeheven.


Artikel 3:

Deze maatregelen zullen aangeduid worden met de verkeersborden C1 - F19 en C31 daar waar nodig is.