10/06/1992 - parkeren

Duinenweg ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerverbod voor voertuigen ingevoerd in de Duinenweg ter hoogte van het gebouw gelegen Duinenweg 255 bcd.


Artikel 2:

Voornoemd parkeerverbod zal aangeduid worden door het verkeersteken E1 over een afstand van 10 meter.