10/11/2005 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een laad- en loszone wordt ingevoerd in de Kleine Kerkweg. Deze laad- en loszone begint ter hoogte van de ingangspoort van het gemeentleijk park en eindigt aan het einde van de parkeerplaats.
De aanduiding van deze zone zal gebeuren bij middel van de verkeersborden E1 met het onderbord type V "van 8 tot 17u - van maandag tot vrijdag.
Deze reglementering is niet van toepassing in de maanden juli en augustus.


Artikel 2:

Een parkeerverbod wordt ingevoerd op het gedeelte aan de kant van de school en gelegen tussen het park en de garages.
Deze maattregel wordt ter kennis gebracht bij middel van gele onderbroken lijnen op de trottoirband.


Artikel 3:

Er wordt in de Kleine Kerkweg beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de ingang van het gemeentelijk park en dit rondom de parkeerplaats die gelegen is achteraan de Vrije Basisschool.
Deze regeling zal ter kennis gebracht worden bij middel van borden F19 met onderbord M5 en de borden C1 met onderbord M3.