06/05/2010 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren op de rijbaan langs de westkant in de Kleine Kerkweg vanaf de Westendelaan 34 en dit over een lengte van 23 meter.

Deze regeling wordt ter kennis gebracht door middel van gele strepen op de trottoirband.


Artikel 2:

Het is verboden te parkeren op de rijbaan in de Kleine Kerkweg tussen de ingang van het park (kant Westendelaan) en de eerste toegangsdeur van het verblijfscentrum Del huzo en dit over een lengte van 30 meter en langs beide zijden van de straat.