10/05/2007 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een parkeerverbod wordt ingevoerd juist voor de frituur Sun Set, gelegen Joseph Casselaan ter hoogte van het nummer 32 en dit over een lengte van 20 meter.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de gele onderbroken streep op de trottoirband.