09/02/2012 - voorrang

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Joseph Casselaan ter hoogte van de doorsteek naar de parking van het Arthur De Greefplein zijn er twee rijstroken aangebracht.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord F13 en de wegmarkeringen die de keuze van een rijstrook aanduiden.


Artikel 2:

Ter hoogte van de verkeersgeleider in de Joseph Casselaan 32 heeft het verkeer op de Joseph Casselaan voorrang op het verkeer komende uit de richting van het 32.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden B15f, B1 en een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken.


Artikel 3:

Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd ter hoogte van de verkeersgeleider gelegen ter hoogte van de Joseph Casselaan 32.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden F19 en C1.


Artikel 4:

In de Joseph Casselaan 24 ter hoogte van de middengeleider en in de Joseph Casselaan ter hoogte van nummer 30 wordt de voorrang geregeld door driekleurige verkeerslichten conform het liggingsplan en het werkingsschema van de daarop aangeduide lichten.

Deze maatregel wordt mede kenbaar gemaakt door het verkeeersbord B1 en een stopstreep ter hoogte van het nummer 24 en een stopstreep ter hoogte van het nummer 30.


Artikel 5:

Op het Arthur De Greefplein ter hoogte van huisnummer 1 wordt de rijrichting en de voorrangsregel geregeld door driekleurige verkeerslichten conform het liggingsplan en het werkingsschema van de daarop aangeduide lichten.

Deze maatregel wordt mede kenbaar gemaakt door het verkeersbord B1 en een stopstreep ter hoogte van het nummer 1 en het verkeersbord D1f


Artikel 6:

in de Joseph Casselaan vanaf de René Mouchottestraat tot aan het huisnummer 20 wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door overlangse wegmarkeringen die rijstroken aanduiden met een doorlopende streep.


Artikel 7:

Er wordt een oversteekplaatsvoor voetgangers afgebakend in de Joseph Casselaan aan de oostzijde van het kruispunt met de René Mouchottestraat.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte evenwijdige strepen, parallel met de as van de rijweg, conform artikel 76.3 van het K.B.