08/10/1962 - voorrang

Parent Previous Next

Artikel 1:

Ten aanzien van het verkeer op het grondgebied van de gemeente worden hiernavermelde beperkingen opgelegd:

a. verbod voor alle verkeer in de Albertstraat

b. gemeentewegen worden secundair verklaard ten opzichte van volgende staatsbanen:

Diksmuidestraat, Slijpesteenweg, Fleriskotstraat,Spermaliestraat, Vaartdijk-zuid.


Artikel 2:

Op de hierboven genoemde aansluitingen van de gemeentewegen met de staatsbanen, zullen de nodige verkeersborden aangebracht worden voorzien door het algemeen reglement op het verkeer.


Artikel 3:

Elke politieverordening die strijdig zou zijn met bovenvermelde schikkingen wordt ingetrokken.