02/03/1976 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het stationeren is verboden voor iedere bestuurder op gedeelte van de openbare weg hierna vermeld: rijksweg nr. 69 (= thans N369) Diksmuidestraat in de doortocht van de dorpskern der gemeente Leffinge langs de zijde tussen de onpare huisnummers 105 en 115.


Artikel 2:

Het teken nr. 33 van bijlage 2 van het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer zal worden geplaatst, overeenkomstig de bepalingen van voormeld algemeen reglement namelijk van artikel 100.