08/07/2004 - mindervaliden

Zeedijk ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Beperkt éénrichtingsverkeer in te voeren langsheen de Zeedijk tussen het Octave Van Rysselbergheplein en de Louis Logierlaan in de richting van de Louis Logierlaan, met uitzondering voor fietsers en/of bromfietsers klasse A die in de richting verboden voor het autoverkeer mogen rijden.

Deze maatregelen worden ter kennis gebracht bij middel van de borden F19 met onderbordM5 en C1 met onderbord M3.


Artikel 2:

Langsheen de Zeedijk tussen het Octave Van Rysselbergheplein en de Louis Logierlaan vier parkeerplaatsen in te richten voor mindervaliden.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9b met onderbord type VIId.