05/07/2001 - parkeren

Zeedijk ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Opgeheven


Artikel 2:

Opgeheven


Artikel 3:

Langsheen de Zeedijk tussen het Arthur De greefplein en de aansluiting met de Cyriel De Grootelaan is het verboden te parkeren langs de kant van de trambedding.


Artikel 4:

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E1.