06/04/1957 - gewichtsbeperking

Kavelweg ››
Parent Previous Next

Link naar politieverordening betreffende het maximum gewicht toegelaten op de gemeentewegen