06/04/1957 - gewichtsbeperking

Dimmereieweg ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het maximum totaal gewicht (tarra + lading) op alle gemeentewegen, per voertuig of aanhangwagen, mag niet groter zijn dan 10 ton.


Artikel 2:

Het verkeersteken nr. 37 van de tabel nr. 2 gehecht aan het algemeen reglement op de verkeerspolitie zal geplaatst worden aan de uiteinden van de gereglementeerde straten, en op dit vak, aan iedere aansluiting of kruising met een andere straat waaruit voertuigen kunnen aankomen.