01/10/1969 - gewichtsbeperking

Parent Previous Next

Link naar aanvullend gemeentereglement houdende de beperking van het gewicht in beladen toestand van de voertuigen op een of meer openbare wegen