historiek

Parent Previous Next

Interne referentie:        Ts/ro/voorbouwlijn

Dienst (beheer):        Ruimtelijke ordening

Reglementaire historiek:

GR13/02/03(26)        Goedkeuring verordening