Voortuinstrook

Parent Previous Next

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake afsluiting in de voortuinstrook

Definities

Artikel 1

Voortuinstrook: deel van het perceel gelegen tussen de rooilijn en de voorbouwlijn.

Inrichtingsvoorwaarden

Artikel 2

In de voortuinstrook kan de afscheiding tussen het openbaar domein enerzijds en de aanpalende percelen anderzijds gerealiseerd worden in de volgende materialen:

metselwerk

hout

levende haag

Artikel 3

De hoogte van deze afscheiding mag maximum 0,50 meter bedragen voor afsluitingen in hout of metselwerk. Voor afsluitingen in levende haag mag de hoogte 1,50 meter bedragen.  Bovenop metselwerk kan een open hekwerk in metaal geplaatst worden tot een gezamenlijke hoogte van maximum 1,80 meter.
Om dit hekwerk te ondersteunen kunnen penanten voorzien worden met een maximale hoogte van 1 meter en een maximale sectie van 30 cm x 30 cm.  De afstand tussen 2 penanten bedraagt minstens 2 meter

Toepassingsgebied

Artikel 4

Deze verordening is van toepassing voor het volledige grondgebied van de gemeente Middelkerke.

Artikel 5

De stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling hebben steeds voorrang op de voorschriften van de stedenbouwkundige verordening.