historiek

Parent Previous Next

Dienst (beheer):        Financiën

Reglementaire historiek:

GR 16/12/2020(10)      goedkeuring reglement (bekend 18/12/2020 - 5823)

(opgeheven met ingang van 01/03/2021 bij gemeenteraadsbesluit dd. 10/02/2021(8))