historiek

Gemeente ›› Financiën ›› Huisvuilzakken ››
Parent Previous Next

Interne referentie:        Fin/ont/huisv

Dienst (beheer):        Financiën

Reglementaire historiek:

GR 13/06/2013(33 )Goedkeuring reglement (bekend: 24/06/2013 - 3789)