historiek

Parent Previous Next

Interne referentie:        Wel/huis/comfattest

Dienst (beheer):        Huisvesting

Reglementaire historiek:

GR20/11/2019(12)         goedkeuring reglement

GR13/05/2020(14)         Wijzigingen reglement (bekend: 19/05/2020 - 5719)
(Aanpassingen op vraag van minister. Wijzigingen samengevoegd met originele tekst, wegens geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke verordening).