historiek

Gemeente ›› Milieu ›› Recyclagepark ››
Parent Previous Next

Dienst (beheer):        Milieu

Reglementaire historiek:

GR13/06/2019(11)     goedkeuring reglement (bekend op 20/02/2020 - 5679)

GR13/05/2020(7)       wijziging datum inwerkingtreding reglement (bekend: 19/05/2020 -5713)