dd. 26/11/2019 - vastpol - Santhovenstraat-opheffing

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - invoeren parkeerverbod in de Santhovenstraat over een afstand van 25m tegenover de ingang van de schoolingang - opheffing

Datum bekendmaking:        03/12/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5646

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        vastpol-20191126-Santhovenstraat-opheffing.pdf