dd.26/11/2019 - filmopnames Miss Marx

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijke politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. filmopnames Miss Marx op 02/12/2019 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        03/12/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5645

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20191126-filmopnames Miss Marx 2019.pdf