dd. 25/06/2019 - huish. reglement CBS - VB

Parent Previous Next

Titel: Secretariaat - huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen / vast bureau - goedkeuring

Datum bekendmaking:        02/07/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5523

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: VB 25062019 huishoudelijk reglement CBS_VB.pdf