dd. 04/06/2019 - aanpassing besluit 07052019 RPR OCMW

Parent Previous Next

Titel: Aanpassing besluit dd. 07/05/2019(3) inzake wijzigingen RPR OCMW-personeel vermeld in artikel 186§2 -1° en °2 van het decreet over het lokaal bestuur - goedkeuring

Datum bekendmaking:        11/06/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5490

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: VB 04062019 aanpassing besluit 07052019 RPR OCMW pers2.pdf