dd. 17/12/2019 - wijziging rpr spec. personeel

Parent Previous Next

Titel:        Dive'rse wijzigingen rechtspositieregeling voor het specifiek personeel 2019/3 - bespreking en goedkeuring

Datum bekendmaking:        07/01/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5663

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        VB 17122019 wijziging rpr ocmw specifiek personeel.pdf