dd. 17/12/2019 - wijziging rpr bijz. personeel

Parent Previous Next

Titel:        Wijziging rechtspositieregeling bijzonder personeel 2019/3 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        07/01/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5664

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        VB 17122019 wijziging rpr ocmw bijzonder personeel.pdf