dd.17/12/2019 - wijziging rpr

Parent Previous Next

Titel:        Diverse wijzigingen rechtspositieregeling - bespreking en goedkeuring

Datum bekendmaking:        07/01/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5662

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        rpr-20191217-wijziging rechtspositieregeling gemeente.pdf