dd.17/12/2019 - Fintro nieuwjaarscorrida

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijke politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. Fintro nieuwjaarscorrida Lombardsijde op 11/01/2020 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        23/12/2019

Volgnummer register bekendmakingen:        5660

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-20191217-Fintro nieuwjaarscorrida.pdf