dd. 09/07/2019 - tussenkomst schoolzwemmen

Parent Previous Next

Titel: Reglement tussenkomst gemeentebestuur n.a.v. schoolzwemmen van de Middelkerkse basisscholen, nl. zwembodtoegang en-vervoer - aanpassing normenstelsel

Datum bekendmaking: 17/07/2019        

Volgnummer register bekendmakingen:        5535

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr 09072019 - tussenkomst schoolzwemmem.pdf