dd. 09/07/2019 - financiële tussenkomst schoolabonnementen

Parent Previous Next

Titel: Diverse reglementen i.v.m. financiële tussenkomst in schoolabonnementen - verlenging

Datum bekendmaking: 17/07/2019        

Volgnummer register bekendmakingen:        5536

Verantwoordelijke dienst: secretariaat        

Link naar document: gr 09072019 - tussenkomst_schoolabonnementen.pdf