sc-28/03/2017 - hulpdiensten

Duinenlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerplaats voor de categorie 'hulpdiensten' voorbehouden in de Duinenlaan op de eertse schuine parkeerplaats aan de rechterzijde tussen de Sint-Laureinsstraat en de Essex Scottishlaan, komende vanuit de Westendelaan.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gmaakt met het verkeersbord E9a met onderbord 'hulpdiensten'.