sc-27/08/2019 - mindervaliden

Langestraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

De belsissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 07/05/2019 (27) betreffende de aanvraag voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in de Langestraat thv huisnummer 20 - weigering, wordt ingetrokken.


Artikel 2:

In de Langestraat ter hoogte van nummer 20 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E9a met hetpictogram 'personen met een handicap' en het onderbord Xc met vermelding '6m'.