sc-26/06/2018 - taxi

Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een taxistandplaats voorbehouden op het Arthur De Greefplein  ter hoogte van het gebouw met nummer 11-15; dit op de 4de parkeerplaats vanaf de Zeedijk aan de westzijde.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E9a met onderbord type VIId met opschrift 'taxi'.