sc-26/01/2021 - parkeren

Dorpsstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1

Stilstaan en parkeren is verboden in de Dorpsstraat ter hoogte van de huisnummers 113b tot 105.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E3 met onderborden GXa en GXb.


Artikel 2

In de Dorpsstraat worden vier parkeervakken afgebakend vanaf huisnummer 82 tot 88.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het afbakenen van de parkeerplaatsen door middel van witte strepen.


Artikel 3

Stilstaan en parkeren is verboden in de Dorpsstraat vanaf huisnummer 90.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E3.


Artikel 4

In de Dorpsstraat tussen de woningen nummers 82 en 90 dient er voorrang te worden gegeven aan het verkeer komende van het plein.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden B19 en B21.