sc-24/04/2018 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het parkeren wordt toegelaten op het voetpad in de Golfbrekerslaan ter hoogte van de huizen met nummers 37 en 39.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door op het voetpad in de Golfbrekerslaan ter hoogte van de huizen met nummers 37 en 39 parkeerplaatsen af te bakenen volgens artikel 19.4 van het ministrieel besluit dd. 11/10/1976.


Het verkeersbord E9e met onderbord type Xc met opschrift '18 m' wordt geplaatst aan het begin van de parkeervakken.