sc-23/06/2020 - politievoertuigen

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Oorlogsinvalidelaan ter hoogte van nummer 2 wordt een parkeersstrook voor politievoertuigen voorbehouden over een afstand van 15 meter.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord E9a aangevuld met onderbord met vermelding van de categorie van de voertuigen en het onderbord Xc met vermelding van '15 m'.