sc-23/02/2016 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Parkeren is verboden in de Ravelingenstraat vanaf de Zeedijk tot aan de parkeerplaats die voorbehouden is voor personen met een handicap.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een gele onderbroken streep.