sc-23/02/2016 - oversteekplaats

Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht in de Koninginnelaan ter hoogte van de Jules Van den Heuvelstraat (ten oosten van het kruispunt).


Deze reglementering zal aangeduid worden door het aanbrengen van witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan.