sc-20/12/2016 - éénrichtingsverkeer

Hofstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden in de Hofstraat tussen de Schuddebeurzeweg en de Ooststraat in de richting van de Ooststraat, behalve voor fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs.


Deze maatregel wordt aangeduid door het verkeersbord C1 met onderbord M12 en F19 met onderbord M18.