sc-19/01/2021 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23/05/2017 (60) betreffende het aanvullend reglement op het parkeren in de Kleine Kerkweg wordt opgeheven.


De opheffing voorzien in voornoemd besluit blijft bestaan.


Artikel 2

De beslissing van de gemeenteraad dd. 12/03/2015 (9) betreffende het aanvullend reglement op het parkeren in de Kleine Kerkweg wordt opgeheven.