sc-17/07/2018 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Op de Koning Ridderdijk ter hoogte van nummer 100 worden twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen voorbehouden.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9a en de onderborden type VIIb met het symbool van elektrische voertuigen en de onderborden met opschrift 'ticket'.