sc-17/07/2018 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Op het Jonckvrouwe Gelaplein wordt een parkeerverbod ingevoerd op woensdag van 06.30 u tot 13 u.
Dit artikel is niet van toepassing op de voertuigen van de marktkramers.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E1 met onderborden met opschrift 'woensdag van 06.30 u tot 13 u.