sc-16/03/2021 - Westende-bad

Westendelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Van 1 juli 2021 tot en met 31 augusts 2021 wordt in de Meeuwenlaan tussen de Koning Ridderdijk en de Zomerlaan een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd:


- aan de westkant: over de volledige lengte;

- aan de oostkant: van huisnummers 1 tot 9 en tussen de Distellaan en de Zomerlaan.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E3 en de onderborden type Xa en Xb.


Artikel 2:  

Van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 wordt de duurtijd van het parkeren beperkt tot maximaal 30 minuten in de Distellaan tussen de Arendlaan en de Priorijlaan. Het parkeren is er beperkt, telkens van 9u tot 19u, volgens de gebruiksmodaliteiten  van de parkeerautomaten.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden ZE9b met opschrift 'ticket' en ZE9b/.